นายอรุณ เอ็มดู
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ

นายอานัส ม่าหมูด
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ

นายฉูอีบ ปากบารา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ